Aanbod psychologie

Voor psychodiagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding ben je bij De Kei aan het juiste adres.
Psychologisch onderzoek
 • Afname intelligentie-onderzoek (IQ test) bij kinderen tussen 2,5 en 8 jaar
  (WPPSI-III)
 • Afname intelligentie-onderzoek (IQ test) bij kinderen tussen 6 en 17 jaar
  (WISC-V)
 • Afname belevingsonderzoek (in kaart brengen van sterke punten en kwetsbaarheden, gedachten, gevoelens, verlangens … )
Psychotherapie vs. counseling/coaching

Binnen de praktijk bieden we counseling aan door geschoolde psychologisch consulenten, maar geen psychotherapie. Hieronder leggen we beknopt uit wat dit verschil voor jou betekent.

Counseling/coaching vertrekt vanuit de hulpvraag en biedt het kind, de jongere of de ouders handvatten om te leren omgaan met de moeilijkheden die zij ervaren. De begeleiding heeft vooral als doel om zelfredzaamheid te bevorderen zodat men leert ‘leven’ met de moeilijkheden. Hierdoor worden deze dus ook minder als een moeilijkheid ervaren.

Psychotherapie vertrekt vanuit een psychopathologisch probleem (depressie, angststoornis, psychosen …) en heeft als doel om de oorzaak aan te pakken zodat de problemen op termijn verdwijnen. Dit heeft met andere woorden een minder oplossingsgericht karakter en focust meer op het onderliggende probleem bij de hulpvraag waar de cliënt zich niet altijd van bewust is.

Coaching/counseling is met andere woorden meer oplossingsgericht, en dat biedt enkele voordelen. De focus wordt op de gewenste situatie gericht in plaats van het probleem, op competenties en mogelijkheden in plaats van moeilijkheden en beperkingen, op successen … Er wordt gezocht naar wat helpt en in het verleden al geholpen heeft en gaat daarmee aan de slag.

Deze positieve methode heeft zijn nut reeds bewezen in de praktijk en vertrekt vanuit de volgende uitgangspunten:

1. We doen meer van wat goed of beter werkt.
2. Geen enkel probleem doet zich 24 uur per dag voor. We gaan op zoek naar de uitzonderingen. Wanneer doet het probleem zich niet of minder voor? En wat doen we in die situaties anders?
3. We gaan ervan uit dat mensen in staat zijn om zichzelf te helen. Als counselor sturen we jou in de juiste richting.
4. We geloven in een positieve toekomst, visualiseren dit en streven ernaar om dit samen te vervullen.
5. We begrijpen dat het einddoel behalen soms onmogelijk veraf lijkt. Daarom delen we het einddoel vaak op in haalbare kleinere stappen.
6. We plaatsen de eigen motivatie van de cliënt altijd centraal in de gesprekken.

Psychologische begeleiding

Vaak wordt binnen een psychologisch traject begeleiding aan het kind of jongere zelf en aan de omgeving gecombineerd. De individuele coaching van het kind of de jongere wordt door Stijn opgenomen, Astrid neemt de ouderbegeleiding voor haar rekening. Zo heeft elk zijn eigen counselor waar vertrouwelijke informatie meegegeven kan worden, maar is er binnen de praktijk ook intervisie en overleg.

Je kunt bij ons onder andere terecht voor de volgende vormen van begeleiding:

 • COUNSELING/COACHING
  Counseling/coaching is een laagdrempelige, oplossingsgerichte
  vorm van psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren die omwille van verschillende redenen minder goed in hun vel zitten (faalangst, rouw en verlies, pesten …).
 • PSYCHO-EDUCATIE AAN KINDEREN
  Kinderen en jongeren met leerstoornissen als dyslexie, dysorthografie of dyscalculie, of ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme ervaren dagelijks hoe het is om anders te zijn. Dit kan heel wat vragen oproepen of kan ervoor zorgen dat ze een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Via psycho-educatie kan het kind meer leren over zichzelf, de diagnose en hoe hiermee omgegaan kan worden.
 • PSYCHO-EDUCATIE AAN OUDERS
  Een diagnose is meer dan een etiket. Het is vooral de start van een ontdekkingsreis. Door meer inzicht te verwerven in de problematiek van jouw kind, kun je als ouder begrijpen hoe jouw kind zijn of haar moeilijkheden ervaart en waar ze vandaan komen. En dat is op zijn beurt dan weer de sleutel tot het gepaste aanpak
 • GROEPSTRAINING
  Via groepstrainingen kunnen kinderen van ons en van elkaar leren. In de groepstraining focussen we onder andere op faalangst of sociale vaardigheden. Ouders en leerkrachten worden betrokken in de training om het kind of jongere op alle domeinen te ondersteunen.
 • Eetbegeleiding bij kinderen met ASS en/of ARFID
  ASS en eetproblemen gaan bij heel wat kinderen jammer genoeg hand in hand. Het eetpatroon van iemand met autisme is vaak heel beperkt en eenzijdig, wat zijn gevolgen heeft op de groei en gezondheid, maar ook het sociale vlak. Ouders merken al snel dat ze met klassieke trucjes die bij andere kinderen wel effect hebben, hun kind niet aan het eten van bv. groenten en fruit krijgen.
  Van ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) is er sprake wanneer kinderen in heel beperkte mate voedsel innemen of bepaald voedsel of voedselgroepen vermijden, met gewichtsverlies of -toename, tekorten aan voedingsstoffen en psychosociale belemmeringen tot gevolg.

  Deze zeer specifieke eet- en voedingsproblemen vereisen een specifieke aanpak, waarbij de focus ligt op het terug vertrouwen krijgen in het eten en alles wat ermee samen hangt …