Eerste aanmelding
voor logopedie of psychologie

Hieronder staat een beschrijving van het verloop van de eerste aanmelding. Deze procedure is bij elk kind uniek en dus louter indicatief.

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door de school, het CLB of de huisarts. Na een eerste contact, dat voornamelijk telefonisch of via e-mail gebeurt, wordt een afspraak gemaakt voor een eerste, probleemverkennend gesprek. Er wordt nagegaan of begeleiding binnen de praktijk kan worden opgestart. In het geval van logopedische begeleiding wordt de therapie steeds voorafgegaan door een uitgebreid logopedisch onderzoek. Ook bij het opstarten van psychologische ondersteuning kan een belevingsonderzoek aan de orde zijn.

Intelligentieonderzoek of concentratieonderzoek kan gebeuren zonder daaropvolgende begeleiding, bv. in het kader van terugbetaling van logopedische therapie bij uw huidige logopediste.

Onze logopedistes zijn toegetreden tot de overeenkomst die met het RIZIV is gemaakt, bijgevolg hanteren ze de afgesproken tarieven.

In de meeste gevallen is er voor logopedie terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Daarvoor dien je wel over verschillende documenten te beschikken. De mogelijkheden worden samen bekeken.