Praktijk De Kei

Er zijn heel wat uitdrukkingen waarin we het woord ‘kei’ gebruiken. Kinderen verwoorden vaak dat ze iets ‘kei-moeilijk’ vinden, of vinden dat ze ergens ‘een kei in zijn’ …

Het is mijn taak als logopediste en psychologisch consulente om samen met uw kind op zoek te gaan naar zijn sterktes en zwaktes. Om talenten extra in de verf te zetten en moeilijkheden samen te overwinnen… Dat is waar ‘De Kei’ voor wil staan!

Ik ben een kei in

Als ouder sta je niet aan de zijlijn toe te kijken hoe je kind zich ontwikkelt. Je bent actief betrokken, maar de inspanningen die je levert hebben niet altijd het gewenste effect. Het is net als het verleggen van een kei in een rivier, een kleine aanpassing kan ervoor zorgen dat de koers verandert.

Daarom kan je ook als ouder van een kind met leer- of ontwikkelingsproblemen op de praktijk terecht. Samen gaan we op zoek naar de keien die we als stapstenen kunnen gebruiken om hindernissen in het opvoedingsproces te overwinnen…

Tot binnenkort,
Astrid, Stijn