Aanbod logopedie

In De Kei Torhout kun je terecht voor het onderzoek en de behandeling van de volgende logopedische stoornissen:
Leerstoornissen

Kinderen met leesstoornissen ondervinden voornamelijk moeilijkheden met omzetten van schrijftaal naar gesproken taal (dyslexie). Wanneer het omzetten van gesproken taal naar schrijftaal moeilijk verloopt, spreken we van een spellingstoornis (dysorthografie). Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden.

Een leerstoornis heeft een belangrijke impact op het leven van een kind. Bovendien komen de problemen vaak samen voor met ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme. Door de combinatie van logopedische en psychologische ondersteuning zien we in De Kei het welbevinden van jouw kind niet over het hoofd.

Ook adolescenten met een vermoeden van dyslexie of dysorthografie kunnen op de praktijk terecht voor onderzoek. De Kei beschikt over de erkenning om de Gl&schr, een test voor gevorderd lezen en schrijven, af te nemen.

TAALSTOORNISSEN

Bij een aantal kinderen kent de taalontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik.

Articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag

Veel kinderen hebben moeite met het uitspreken van bepaalde spraakklanken. Vooral de s en r zijn voor veel kinderen een struikelblok. Vaak hangen articulatiestoornissen samen met afwijkend mondgedrag zoals mondademen, duimzuigen of tongpersen (foutief slikken). Hoe vroeger het probleem kan worden aangepakt, hoe kleiner de impact is op het gebit.

Stemstoornissen

Wanneer de stem verkeerd wordt gebruikt (foutieve stemtechniek) of misbruikt (bv. veelvuldig roepen) kan heesheid of stemverlies optreden. Deze functionele stemstoornissen kunnen aanleiding geven tot organische afwijkingen ter hoogte van de stembanden, zoals stembandknobbels.