November is een spannende maand in De Kei.

Niet alleen omdat onze logopediste Yasmine binnenkort bevalt van haar eerste kindje, maar ook omdat we er een nieuwe therapeut bij hebben!

Stijn studeerde dit jaar af als bachelor in de toegepaste psychologie en zal de psychologische coaching voor zijn rekening nemen.

Zo kan Astrid zich binnen het psychologisch luik meer toeleggen op diagnostiek (IQ- en concentratieonderzoek) en ouderbegeleiding. Stijn heeft er alleszins zin in en is goed voorbereid.

Zo volgde hij vorige week nog een studiedag rond het inzetten van Schatgravers!